Proyectos en Brasil 616 MW

Sol Maior II

5,7 MW

Porto Nacional

50 MWn

Paraíso Toto

10 MWn

Paraíso Orion

20 MWn

Palmas

50 MWn

Miranorte

40 MWn

Miracema

45 MWn

Mato Groso do Sul

50 MWn